Hopp til innhold Hopp til navigering
SYNPOWER FE 0W30

VALVOLINE
SYNPOWER FE 0W30

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

SYNPOWER FE 0W30

872560, 15842448, 15842501, 15842543, 872559, 872564

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.Gebrauchsnummern 15842448
15842501
15842543
872559
872560
872564
Field of operation Bil
Viscosity 0W-30
Series SYNPOWER FE
EAN/GTIN 8710941022154
8710941022147
8710941022130

Top Seller