Hopp til innhold Hopp til navigering
SYNPOWER FE 0W30

VALVOLINE
SYNPOWER FE 0W30

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

1 l Kan   nkr 127,86 per Liter
nkr 127,86
Leverandør ordrenr.:2075011251
4 l Kan   nkr 110,22 per Liter
nkr 440,88
Leverandør ordrenr.:2075011242
20 l Canister   nkr 99,18 per Liter
nkr 1 983,68
Leverandør ordrenr.:2075011233

SYNPOWER FE 0W30

872560, 15842448, 15842501, 15842543, 872559, 872564

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.Gebrauchsnummern 15842448
15842501
15842543
872559
872560
872564
Field of operation Bil
Viscosity 0W-30
Series SYNPOWER FE
EAN/GTIN 8710941022154
8710941022147
8710941022130

Top Seller