Hopp til innhold Hopp til navigering
KRAFTST-ADDITIV

VALVOLINE
KRAFTST-ADDITIV

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

KRAFTST-ADDITIV

882680, 15842549

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.Gebrauchsnummern 15842549
882680
Field of operation Bil
Series KRAFTST-ADDITIV
EAN/GTIN 8710941026435

Top Seller