Hopp til innhold Hopp til navigering
Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LD
 

VALVOLINE
Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LD

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Heavy Duty Axle Oil Pro 80W-90 LD

866923, 15287065

Safety Advice GHS

GHS07:

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.Gebrauchsnummern 15287065
866923
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 8710941019741

Top Seller