Hopp til innhold Hopp til navigering
ALL-CLIMATE EX 10W40

VALVOLINE
ALL-CLIMATE EX 10W40

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

ALL-CLIMATE EX 10W40

872782, 15842622

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H360F: Kan skade forplantningsevnen.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.Gebrauchsnummern 15842622
872782
Field of operation Bil
Release ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SM
API SN
Fiat 9.55535-G2
MB 229.1
Renault RN 0700
VW 501.01
VW 505.00
Viscosity 10W-40
Series ALL-CLIMATE EX
EAN/GTIN 8710941022475

Top Seller