Hopp til innhold Hopp til navigering
ALL-CLIMATE 20W50
 

VALVOLINE
ALL-CLIMATE 20W50

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

ALL-CLIMATE 20W50

872789, 15842584

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H360F: Kan skade forplantningsevnen.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.Gebrauchsnummern 15842584
872789
Field of operation Bil
Release ACEA A3
ACEA B3-10
API CF
API SL
MB 229.1
VW 505.00
VW 505.01
Viscosity 20W-50
Series ALL-CLIMATE
EAN/GTIN 8710941022529

Top Seller