Hopp til innhold Hopp til navigering
ALL-CLIMATE 10W40

VALVOLINE
ALL-CLIMATE 10W40

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

ALL-CLIMATE 10W40

15842542, 798401, 798403, 15842583

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H360F: Kan skade forplantningsevnen.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.Gebrauchsnummern 15842542
15842583
798401
798403
Field of operation Bil
Viscosity 10W-40
Series ALL-CLIMATE
EAN/GTIN 8710941012711
8710941012735

Top Seller