Hopp til innhold Hopp til navigering
Zentralhydrauliköl VA-LHM
 

VAICO
Zentralhydrauliköl VA-LHM

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Zentralhydrauliköl VA-LHM

V60-0112, 12032638

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P501: Innhold/beholder leveres til ...
P273: Unngå utslipp til miljøet.


Gebrauchsnummern 12032638
V60-0112
Field of operation Buss
Industri
Lette kommersielle kjøretøy
Maskiner
Traktor
Release ISO 7308
PSA B71 2710
EAN/GTIN 4046001448423

Top Seller