Hopp til innhold Hopp til navigering
ATF 8HP
 

VAICO
ATF 8HP

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

ATF 8HP

V60-0265, 14572099

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 14572099
V60-0265
Release BMW 83 22 2 152 426
BMW L12108
Chrysler 68157995AA
Jaguar 02JDE 26444
Land Rover LR 023288
VW/Audi G 060 162 A1/A2/A6 ATF
ZF Lifeguard Fluid D8 (S671 090 312)
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 4046001626746

Top Seller