Hopp til innhold Hopp til navigering
ATF 6HP
 

VAICO
ATF 6HP

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

ATF 6HP

V60-0172, 12032731

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 12032731
V60-0172
Release Audi-VW G 055 005 A1
Audi-VW G 055 005 A2
Audi-VW G 055 005 A6
BMW 83 22 0 142 516
BMW 83 22 0 144 137
Bentley PY112995PA
Ford Mercon SP XT-6-QSP
Hyundai 040000C90SG
Hyundai SP-IV
Jaguar Fluid 8432
Land Rover TYK500050
Maserati 231603
Nissan Matic S
Toyota Type WS
ZF Lifeguard Fluid 6 (S671090255)
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 4046001587856

Top Seller