Hopp til innhold Hopp til navigering
QUARTZ INEO ECS 5W-30

TOTAL
QUARTZ INEO ECS 5W-30

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

1 l Kan   nkr 189,55 per Liter
nkr 189,55
Leverandør ordrenr.:DPS-15141916
5 l Kan   nkr 69,59 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 347,94
Leverandør ordrenr.:DPS-14814362
5 l Kan   nkr 92,96 per Liter
nkr 464,78
Leverandør ordrenr.:DPS-14814362

QUARTZ INEO ECS 5W-30

14814362, 166252, 15141916, 151261
Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 ble utviklet av Peugeot og CITROEN for drivstofføkonomisk kjøring.

INEO ECS 5W-30 overgår klart ACEA C2 krav og PSA sterkt anbefaler den for motorer både med og uten diesel partikkelfilter (DPF).

Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 gjør en lengst mulig levetid for avgassbehandlingssystemer, som katalysatorer eller partikkelfilter, og med sin moderne drivstofføkonomi formel finner bruk over hele året, også under meget vanskelige forhold.

Egenskaper:
  • Betydelig drivstofføkonomi ved optimalisert tillegg, med den beste mulige beskyttelse av alle mulige bevegelige deler.
  • ECS (eksosrensesystemet): Den spesielle formelen positivt påvirker eksosverdier, spesielt med hensyn til CO2-utslipp.
  • Stikker på de forskjellige klaffer og ventiler (for eksempel EGR) blir unngått, noe som gjør det mulig for en optimal funksjon av systemene.
Spesifikasjoner og godkjennelser:
  • ACEA C2, A5/B5
  • PSA PEUGEOT CITROEN B71 2290
  • - QUARTZ INEO ECS er den eneste lav SAPS olje anbefalt av Ptil. Videre overgår det også kravene til ACEA C2 og anbefales også for:
  • FIAT 9.55535-S1
  • TOYOTA

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H301: Giftig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331: Giftig ved innånding.
H361f: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.Gebrauchsnummern 14814362
151261
15141916
166252
Field of operation Bil
Release ACEA C2
PSA B71 2290
Viscosity 5W-30
Characteristics Low-viscosity olje
Partikkelfilter
Series QUARTZ INEO
EAN/GTIN 3425901018201
3425901018225

Top Seller