Hopp til innhold Hopp til navigering
XTREME Polish+Wax 2 Hybrid NPT

SONAX
XTREME Polish+Wax 2 Hybrid NPT

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

250 mL Kan   nkr 839,64 per Liter
nkr 209,91
Leverandør ordrenr.:DPS-15381342
500 mL Kan   nkr 497,96 per Liter
nkr 248,98
Leverandør ordrenr.:DPS-15381344

XTREME Polish+Wax 2 Hybrid NPT

02072000, 15381344, 02071000, 15381342

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 02071000
02072000
15381342
15381344
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700207103
4064700207202

Top Seller