Hopp til innhold Hopp til navigering
Scheinwerfer AufbereitungsSet
 

SONAX
Scheinwerfer AufbereitungsSet

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Scheinwerfer AufbereitungsSet

04059410, 15381266

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 04059410
15381266
EAN/GTIN 4064700405943

Top Seller