Hopp til innhold Hopp til navigering
ScheibenStar
 

SONAX
ScheibenStar

750 mL Spray flaske
nkr 173,17

nkr 230,89 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

ScheibenStar

02344000, 15381255

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H226: Brannfarlig væske og damp.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 02344000
15381255
EAN/GTIN 4064700234406

Top Seller