Hopp til innhold Hopp til navigering
ScheibenKlar

SONAX
ScheibenKlar

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

500 mL Spray flaske   nkr 350,78 per Liter
nkr 175,39
Leverandør ordrenr.:DPS-15381247
5 l Canister   nkr 84,85 per Liter
nkr 424,23
Leverandør ordrenr.:DPS-15381248

ScheibenKlar

03382410, 03385050, 15381248, 15381247

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H226: Brannfarlig væske og damp.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 03382410
03385050
15381247
15381248
EAN/GTIN 4064700338241
4064700508255

Top Seller