Hopp til innhold Hopp til navigering
ScheibenEnteiser

SONAX
ScheibenEnteiser

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

400 mL Kan   nkr 128,92 per Liter
nkr 51,57
Leverandør ordrenr.:DPS-789
500 mL Spray flaske   nkr 127,56 per Liter
nkr 63,78
Leverandør ordrenr.:DPS-797
750 mL Spray flaske   nkr 95,01 per Liter
nkr 71,26
Leverandør ordrenr.:DPS-15381246

ScheibenEnteiser

03312410, 797, 789, 03314410, 03313000, 15381246

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 03312410
03313000
03314410
15381246
789
797
EAN/GTIN 4064700331242
4064700331440
4064700331303

Top Seller