Hopp til innhold Hopp til navigering
SX90 BIO m. EasySpray
 

SONAX
SX90 BIO m. EasySpray

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

SX90 BIO m. EasySpray

15324333, 04752000

Safety Advice GHS

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 04752000
15324333
EAN/GTIN 4064700475205

Top Seller