Hopp til innhold Hopp til navigering
ROFILINE NP 03-06
 

SONAX
ROFILINE NP 03-06

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

ROFILINE NP 03-06

02083000, 15381202

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 02083000
15381202
EAN/GTIN 4064700208308

Top Seller