Hopp til innhold Hopp til navigering
PROFILINE HP 01-06
 

SONAX
PROFILINE HP 01-06

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

PROFILINE HP 01-06

15324315, 03003000

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 03003000
15324315
EAN/GTIN 4064700300309

Top Seller