Hopp til innhold Hopp til navigering
PROFILINE Glass Cleaner
 

SONAX
PROFILINE Glass Cleaner

5 l Canister
nkr 287,69

nkr 57,54 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

PROFILINE Glass Cleaner

03355000, 15324849

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H226: Brannfarlig væske og damp.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 03355000
15324849
EAN/GTIN 4064700508194

Top Seller