Hopp til innhold Hopp til navigering
Metallic Hochglanz
 

SONAX
Metallic Hochglanz

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Metallic Hochglanz

03172000, 15381148

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 03172000
15381148
EAN/GTIN 4064700317208

Top Seller