Hopp til innhold Hopp til navigering
LederPflegeLotion

SONAX
LederPflegeLotion

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

250 mL Kan   nkr 762,72 per Liter
nkr 190,68
Leverandør ordrenr.:DPS-15381144
500 mL Kan   nkr 474,16 per Liter
nkr 237,08
Leverandør ordrenr.:DPS-15381198

LederPflegeLotion

02911410, 02912000, 15381144, 15381198

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 02911410
02912000
15381144
15381198
EAN/GTIN 4064700291140
4064700291201

Top Seller