Hopp til innhold Hopp til navigering
AntiFrost und KlarSicht BlueEnergy -20°C
 

SONAX
AntiFrost und KlarSicht BlueEnergy -20°C

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

AntiFrost und KlarSicht BlueEnergy -20°C

01325000, 15381172

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.


Gebrauchsnummern 01325000
15381172
EAN/GTIN 4064700132504

Top Seller