Hopp til innhold Hopp til navigering
Headlight Protectant
 

MEGUIAR´S
Headlight Protectant

296 mL Flaske
nkr 303,26

nkr 1 024,53 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Headlight Protectant

5017110, 15381631

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280: This phrase is currently not available
P333+P313: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15381631
5017110
EAN/GTIN 4260314990022

Top Seller