Hopp til innhold Hopp til navigering
Endurance High Gloss
 

MEGUIAR´S
Endurance High Gloss

473 mL Flaske
nkr 243,65

nkr 515,12 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

Endurance High Gloss

15381616, 5007516

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15381616
5007516
EAN/GTIN 0070382800147

Top Seller