Hopp til innhold Hopp til navigering
DF DieselflieÃ?verbesserer

MATHY
DF DieselflieÃ?verbesserer

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

DF DieselflieÃ?verbesserer

1295-32, 1295-31, 1295-30, 15381457, 15381456, 15381455, 1295-25, 15381454

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.Gebrauchsnummern 1295-25
1295-30
1295-31
1295-32
15381454
15381455
15381456
15381457
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4005290129543
4005290129550
4005290129529
4005290129536

Top Seller