Hopp til innhold Hopp til navigering

HIGH PERFORMER

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

18047, 15841997, 18048, 17015, 15842005, 17077, 17045, 15841929, 15842021, 15841999

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15841929
15841997
15841999
15842005
15842021
17015
17045
17077
18047
18048
Field of operation Bil
Release ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SN
BMW LL 01
Fiat 9.55535-M2
Fiat 9.55535-N2
Fiat 9.55535-Z2
MB 226.5
PSA B71 2296
Porsche A40
VW 502.00
VW 505.00
Viscosity 0W-40
Series Motorenöl
EAN/GTIN 4051379516926
4051379516162
4051379517084
4051379516865
4051379516841

Top Seller