Hopp til innhold Hopp til navigering
ATF Spezial BMW, VW, Audi, Hyundai

HIGH PERFORMER
ATF Spezial BMW, VW, Audi, Hyundai

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

ATF Spezial BMW, VW, Audi, Hyundai

15490365, 15490364, 15842026, 18293, 18294, 18295

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P103: Les etiketten før bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15490364
15490365
15842026
18293
18294
18295
Field of operation Bil
Release BMW 83 22 0 142 516
Hyundai 040000C90SG
Hyundai SP-IV
Jaguar Fluid 8432
Land Rover TYK500050
Mercon SP
Nissan Matic S
Toyota Type WS
VW/AUDI G 055 005
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 4051379515769
4051379515776
4051379517138

Top Seller