Hopp til innhold Hopp til navigering

HIGH PERFORMER
5W-30 Longlife Mercedes+BMW

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

5W-30 Longlife Mercedes+BMW

18125, 18126, 18127, 14814081, 14814080, 18128, 14814079, 18129, 14814078, 14814077
High Performer 5W-30 LL er en universell drivstoffeffektiv motor olje, utmerket for moderne bensin-og bil dieselmotorer, med eller uten turboladere i biler og transportører, som krever de mest oppdaterte spesifikasjonene.

Spesifikasjoner:

 • ACEA A3, B3, B4
 • API SL / CF
Godkjent under et annet navn for:
 • BMW Longlife-01
 • MB 229.5
 • VW 501.01/502.00/505.00
High Performer 5W-30 LL er en svært moderne, syntetisk, universell, lav viskositet, multifunksjons motorolje. Laget fra spesielle baseoljer med høy viskositetsindeks og grundig utvalgte additiver, noe som gir det følgende særskilte egenskaper.
 • Drivstofføkonomi på del og fulle laster
 • Meget stabil og god viskositet atferd og en utmerket skjærstabilitet
 • Meget gode kaldstartegenskaper
 • En trygg smøre glans selv ved svært høye temperaturer
 • Stor vaskemiddel og spredende egenskaper
 • God beskyttelse mot slitasje, korrosjon og skumdannelse.

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 14814077
14814078
14814079
14814080
14814081
18125
18126
18127
18128
18129
Field of operation Bil
Release ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SL
BMW LL 01
MB 229.5
VW 501.01
VW 502.00
VW 505.00
Viscosity 5W-30
Characteristics Low-viscosity olje
Syntetisk
Universal
EAN/GTIN 4051379513253
4051379513260
4051379513239
4051379513222
4051379513246

Top Seller