Hopp til innhold Hopp til navigering
20W-50 SHPD

HIGH PERFORMER
20W-50 SHPD

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

5 l Kan   nkr 91,54 per Liter
nkr 457,71
Leverandør ordrenr.:18173
20 l Canister   nkr 48,89 per Liter
nkr 977,82
Leverandør ordrenr.:18172

20W-50 SHPD

18234, 18233, 15490327, 18172, 15490326, 15490329, 18173, 15490328

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P313: Søk legehjelp.


Gebrauchsnummern 15490326
15490327
15490328
15490329
18172
18173
18233
18234
Field of operation Tunge kommersielle kjøretøyer
Release ACEA A3
ACEA B3
ACEA E3
ACEA E5
API CI-4
API SL
Cummins 20076/7/8
Cummins CES 20071
Cummins CES 20072
MAN 3275
MB 228.3
MB 229.1
MTU Type 2
Mack EO-M Plus
Volvo VDS-2
Viscosity 20W-50
Characteristics Universal
EAN/GTIN 4032167182332
4032167182349
4032167181724
4032167181731

Top Seller