Hopp til innhold Hopp til navigering

HIGH PERFORMER
0W-30 C2 Peugeot/Citroen

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
Tilgjengelig

0W-30 C2 Peugeot/Citroen

18124, 15490310, 15490312, 18120, 15490311, 18121, 18122, 15490314, 18123, 15490313

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H360F: Kan skade forplantningsevnen.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P201: Innhent særskilt instruks før bruk.
P280: This phrase is currently not available
P308: Ved eksponering eller mistanke om eksponering:
P313: Søk legehjelp.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...


Gebrauchsnummern 15490310
15490311
15490312
15490313
15490314
18120
18121
18122
18123
18124
Field of operation Bil
Release ACEA C2
PSA B71 2312
Viscosity 0W-30
Characteristics Universal
EAN/GTIN 4051379515233
4051379515240
4032167181205
4051379515226
4032167181212

Top Seller